حسین محبوبی طول محور یاد شده در حوزه شهرستان گنبدکاووس را حدود ۵۶ کیلومتر اعلام کرد و گفت: با احداث این جاده فاصله ارتباطی مرکز شهرستان گنبد تا مرز اینچه‌برون ۲۳کیلومتر کاهش می‌یابد.وی افزود: محور فوق از شهرستان گنبد شروع و به پایانه مرزی اینچه برون متصل می شود و در ادامه تا آق قلا ادامه پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت مبادلات تجاری این پایانه مرزی در توسعه بازرگانی و اقتصادی استان تکمیل این محور سهم بسزایی دراین رابطه ایفا می‌کند. وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۵کیلومتر از محور مذکور بازگشایی و زیرسازی اولیه آن انجام شده است و اکنون ۶ کیلومتر ابتدایی آن در حال تکمیل زیرسازی است.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: کل اعتبار مورد نیاز طرح ۶۰۰ میلیارد ریال است.