وی افزود: این ۹۰ طرح در بخش‌های توسعه و احداث، اصلاح و ساماندهی، کاهش تلفات، روشنایی معابر و ایجاد قدرت مانور اجرا شده است. کاظمی گفت: از مجموع طرح‌های افتتاح‌شده، ۴۱ طرح در حوزه توسعه و احداث با اعتبار ۱۶۲ میلیارد ریال، ۲۰ طرح در حوزه اصلاح و ساماندهی با هزینه ۴۰ میلیارد ریال، ۱۰ طرح روشنایی معابر با هزینه ۲۵ میلیارد ریال،۶ طرح در بخش ایجاد قدرت مانور با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال و ۴۲ طرح ضربتی با اعتبار ۴۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین طرح‌های افتتاح شده در تبریز اظهار کرد: این طرح با تبدیل شبکه هوایی به زمینی در محل دروازه تهران از مقابل شهرداری منطقه ۵ تا هتل مرمر و تعویض پایه‌های فرسوده روشنایی معابر و شبکه جدید همراه بوده است. کاظمی اضافه کرد: شرکت برق تبریز حدود یک میلیون مشترک دارد و ۳۸‌درصد مصارف انرژی در بخش صنعتی صرف می‌شود. وی خاطرنشان کرد: همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز در سال گذشته ۸۷۰ میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه زیرساختمانی توزیع، اجرا کردند و جمعی از طرح‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته را مختومه کردند.