به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه، مسعود شریفی بهسازی و تعریض ۷ کیلومتر راه اصلی مسیر جوانرود- ثلاث، بهسازی و آسفالت بیش از ۱۴ کیلومتر راه روستایی در شهرهای کرمانشاه، کنگاور، صحنه، هرسین و ثلاث باباجانی با اعتبار ۶ میلیارد و هفتصد میلیون تومان، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق در محلات ناکارآمد کرمانشاه (شاطرآباد-مهرآباد) و اسلام‌آباد (بدره‌ای) همچنین احداث دو کتابخانه در شهر کرمانشاه را از این طر‌ح‌ها برشمرد.وی اعتبار طرح‌های حوزه فنی و اجرایی این اداره کل را بیش از ۳میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان  و اعتبار هزینه شده بهسازی و تعریض محور جوانرود – ثلاث در حوزه ساخت و توسعه راه‌ها را بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.