اختتامیه جشنواره ملی شهیدرجایی با معرفی برترین‌های این جشنواره برگزار شد و از مدیران دستگاه‌های برتر تجلیل به عمل آمد. در این جشنواره که چهاردهمین دوره آن همزمان با نخستین سالگرد فعالیت دولت دوازدهم برگزار ‌شد، امور مالیاتی شهر و استان تهران در گروه دستگاه‌های اجتماعی و خدماتی به عنوان دستگاه برتر انتخاب و معرفی شد. محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران در حاشیه  این مراسم،  رویکرد فرهنگی به مساله  مالیات را دلیل اصلی انتخاب این دستگاه به عنوان دستگاه برتر استان معرفی کرد و گفت: در یک سال اخیر تمرکز خودمان را در توسعه و اشاعه فرهنگ مالیاتی قرار داده‌ایم و به موازات انجام وظایف و تکالیف قانونی، تلاش کرده‌ایم در حوزه فرهنگی نیز زمینه‌های رشد و ارتقا را فراهم کنیم.