سیدمناف هاشمی در مراسم اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا استان تصریح کرد: در شرایطی که کشور ما با مشکل انتقال زباله از شهری به شهر دیگر مواجه است، کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل بهره‌مندی زیاد از مزایای طرح تفکیک و تولید انرژی و محصولات متنوع، از زباله‌های بیشتر استقبال می‌کنند.استاندار گلستان بر فرهنگ‌سازی تفکیک زباله از مبدا (محل تولید) اشاره کرد و افزود: این طرح، اقدام عمرانی و دارای چشم‌انداز ظاهری نیست و برهمین اساس ممکن است از آن استقبال نشود.وی گفت: این محل در اقدامی ضربتی و کوتاه‌مدت از وجود زباله‌ها پاک خواهد شد  و در آستانه تبدیل شدن به پارکی زیبا و جنگلی برای مردم است که امیدواریم این اقدام به نمونه‌ای قابل اجرا برای همه شهرهای گلستان و دیگر استان‌های کشور تبدیل شود. هاشمی ادامه داد: تولید زباله روزانه هر گلستانی حدود ۶۰۰ گرم و کمتر از میانگین کشوری است اما همچنان از استانداردهای جهانی بیشتر بوده و به فرهنگ‌سازی مستمر برای کاهش تولید و همچنین تفکیک آن از مبدا احتیاج داریم.به گفته استاندار گلستان، قرار است این طرح به زودی در همه شهرها و روستاهای استان و با همکاری مردم و گروه‌های مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست اجرا شود.