علیرضا میرباقری، رئیس بهره‌برداری شهرستان‌های استان گیلان اعلام کرد: تعداد روستاهای گازدار شهرستان املش به ۹۰ روستا رسیده و درصد برخورداری روستاییان این شهرستان از نعمت گاز طبیعی به ۸/ ۸۶ درصد افزایش یافته است.وی اظهار کرد: برای گازرسانی به این سه روستا بیش از ۱۶ کیلومتر شبکه‌گذاری انجام شده و ۴/ ۲۲ میلیارد ریال هزینه شده است.میرباقری با بیان اینکه در املش ۹ هزار و ۲۸۷ خانوار در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، گفت: از این تعداد، ۸ هزار و ۶۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.

همچنین طرح گازرسانی به ۱۵ روستای شهرستان رودبار در روستای شیرکده مورد بهره‌برداری قرار گرفت.اکبر، مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان اعلام کرد: اکنون با افتتاح گاز ۳۴ روستا در هفته دولت درصد بهره‌مندی خانوارهای روستایی استان به ۲/ ۹۴درصد افزایش یافته است. وی گفت: برای گازرسانی به این روستاها ۸۰کیلومتر عملیات شبکه‌گذاری انجام شده و مجموع روستاهای گازدار شهرستان رودبار به ۱۰۸روستا رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خاطرنشان کرد: در مجموع برای گازرسانی به ۳۴ روستا که در هفته دولت افتتاح شد ۱۱۰میلیارد ریال هزینه شده و با این اقدام ۲۲۱۵ خانوار روستایی از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.