یوسف غفارزاده اعلام کرد: با بهره‌برداری از اراضی یاد شده، وسعت اراضی درحال بهره‌برداری شبکه پایاب سد سهند به حدود ۱۷۰۰هکتار رسیده است.وی خاطرنشان کرد: این کار تاثیر زیادی در رونق اقتصادی و افزایش اشتغال برای ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم و مهاجرت معکوس روستاییان داشته است.رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل آب منطقه‌ای استان همچنین گفت: اراضی طرح و توسعه شبکه پایاب سد سهند هشترود در قالب پنج واحد عمرانی به وسعت ۷۵۰۰ هکتار در دو طرف جاده هشترود - مراغه و در مجاورت رودخانه قرانقو واقع شده است.وی گفت: اکنون عملیات اجرایی شبکه اول واحد عمرانی یک به وسعت ۳۰۰۰ هکتار به اتمام رسیده و تحویل قطعی شده است.غفارزاده خاطرنشان کرد: در این طرح اجرای شبکه داخل مزارع هم بر عهده آب منطقه‌ای استان بوده و دارای ۷۱درصد پیشرفت است.