حمیدرضا خانپور در این‌باره اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و بر اساس نتایج فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ این شرکت به‌عنوان دستگاه برتر در شاخص‌های استانی در جشنواره شهیدرجایی انتخاب شد.وی کسب رتبه برتر کشوری در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، کسب رتبه برتر در صادرات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بین شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، تعیین‌تکلیف و اخذ سند ثبتی و تفکیکی و انتخاب شهرک صنعتی کاسپین به‌عنوان شهرک نمونه و برتر کشور را از مهم‌ترین این شاخص‌ها اعلام کرد.