اخلاق محمدیان اظهار کرد: در استان خوزستان ۷۱ شهرک و ناحیه صنعتی در حدود ۸ هزار هکتار وجود دارد که از این تعداد ۵۲ شهرک صنعتی تاکنون به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به بحث مسائل زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان، افزود: در این زمینه ۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی استان دارای آب، ۵۷ شهرک و ناحیه صنعتی دارای برق، ۳۴ شهرک و ناحیه دارای گاز و ۴۷ شهرک دارای بستر مخابراتی هستند.محمدیان ادامه داد: این میزان رشد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان نشان می‌دهد که تلاش همه همکاران در شرکت شهرک‌های صنعتی به بار نشسته و خوشبختانه زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در شهرک‌های استان فراهم شده است.  مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان با اشاره به اینکه ۳۹‌درصد از طرح‌های عمرانی که در به‌مناسبت هفته دولت در استان به بهره‌برداری می‌رسند، مربوط به حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی استان است، گفت: امسال در هفته دولت ۲۲ طرح عمرانی و ۱۴ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان افتتاح و همچنین عملیات اجرایی ۱۲ طرح عمرانی نیز در شهرک‌های استان آغاز شد.