مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: با افتتاح و بهره‌برداری از این طرح‌ها ۹ هزار و ۵۸۲ نفر از مردم نقاط شهری خراسان جنوبی در ۱۱ شهر استان از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. شرکاء اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۷۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۷/ ۶۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اجرا و ۱۰۷دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همچنین از افتتاح ۱۱ طرح برق‌رسانی به روستاهای استان با سرمایه‌گذاری ۳۶میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال به مناسبت هفته دولت خبر داد.