علی جهانگیری در جلسه کارگروه استانی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به گزارش به‌دست‌آمده از سامانه جامع بازرگانی دولتی ایران بیشترین میزان خرید گندم با حجم ۲۶۰ هزار تن از سیلوهای بخش خصوصی و بقیه از کارخانه‌های آردسازی با حجم ۱۶۰ هزار تن، سیلوهای دولتی با حجم ۵۳ هزار تن و مباشر خرید با حجم ۴۳ هزار تن بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش پرداختی خرید گندم ثبت‌شده در همین سامانه، کل خرید صورت گرفته تا این لحظه ۶۸۷۰ میلیارد ریال است که حدود ۴۴‌درصد از این مبلغ پرداخت‌شده است. وی با تاکید بر ضرورت احصای نقاط قوت و ضعف فرآیند خرید تضمینی گندم تصریح کرد: انتظار داریم هرچه سریع‌تر قبل از اینکه فصل خرید به اتمام برسد فرآیندها مورد رصد دقیق قرار بگیرد تا بتوانیم برنامه مدونی با تاکید بر پررنگ‌تر کردن نقاط قوت و حذف موارد منفی داشته باشیم.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: آمار نشان می‌دهد که این استان ظرفیت‌های لازم را برای تامین گندم مردم دارد و در بحث امنیت غذا هیچ مشکلی نداریم. وی با اشاره به اینکه باید در مسیر حذف تولی‌گری دولت در بحث‌های اقتصادی و مالی حرکت کنیم، افزود: تمام اعضای کارگروه موظف هستند پیشنهاد‌های کارشناسی خود را درباره سپردن فرآیندهای خرید تضمینی گندم به بخش خصوصی طی هفته‌های آینده ارائه کنند تا بتوانیم به وزارتخانه مربوطه ارسال کنیم. خوشبختانه در آذربایجان‌شرقی با حضور جدی کارخانه‌های آردسازی امسال بخش قابل‌توجهی از اقدامات از سوی این مجموعه‌ها انجام‌ شده است و این می‌تواند شروع خوبی برای آینده باشد.