پرویز یزدان پناه با بیان اینکه در ۶ شهر استان طرح فاضلاب اجراشده و درحال بهره‌برداری است، گفت: برای اجرای طرح‌های فاضلاب در این شهرها از تسهیلات بانک توسعه اسلامی و جهانی استفاده شد. وی جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری، تامین و توزیع آب شرب و صنعت در محدوده قانونی شهری را از وظایف آب و فاضلاب شهری دانست و ادامه داد: برای اجرای طرح‌های فاضلاب در شهرهای آمل، قائمشهر، محمودآباد، تنکابن و رامسر از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده می‌شود. معاون بهره‌برداری آبفاشهری مازندران نیز به کمبود منابع آب زیرزمینی در کشور و استان اشاره کرد و افزود: به دلیل کمبود بارندگی و افزایش تقاضا به ویژه در ایام تعطیل و تابستان، با کاهش ذخایر منابع آبی مواجه هستیم.محمدرضا محمودی با بیان اینکه ۸۸‌درصد منابع آب شرب مشترکان از طریق آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود، افزود: باید به سمت استفاده از آب‌های سطحی پیش برویم.