این کارگاه به منظور آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص، مطابق ماده ۱۱۰ قانون کار که تمام کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را مکلف به ایجاد مراکز آموزش جوارکارگاهی و بین کارگاهی با همکاری سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و وزارت کار و امور اجتماعی کرده، در شرکت فولاد هرمزگان جنوب افتتاح شد.در این مرکز با‌ توجه به ظرفیت‌های بالقوه، علاوه بر آموزش کارکنان شرکت فولاد هرمزگان، شاغلان دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز براساس توافق‌نامه آموزش خواهند دید. بازآموزی و ‌تکمیل مهارت کارگران شاغل در واحدها، آموزش‌های کارگران جدیدالاستخدام، تخصص‌های جدید برحسب نیاز صنایع و افراد تغییر شغل یافته از آموزش‌هایی است که در مرکز آموزش بین کارگاهی انجام می‌شود.این‌ کارگاه دارای چهار کلاس تئوری با ‌ظرفیت حداکثر ۴۸ نفری است که کارگاه‌های عملی و ‌کلاس تئوری مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و‌حرفه‌ای است.