مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه‌و‌شهرسازی هرمزگان تصریح کرد: به دلیل همجواری این شهر با مرکز استان، تهیه طرح هادی شهری برای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.گورانی با تشریح طرح هادی شهرهای زیر ۲ هزار نفر گفت: طرح هادی به منظور برنامه توسعه و عمران شهری است که برای شهرهای زیر دو هزار نفر با نام طرح جامع و تفضیلی اجرایی می‌شود.وی توضیح داد: در این طرح کاربری اراضی شهری، معابر یا ضوابط ساخت و ساز بر مبنای اصول شهر‌سازی مشخص می‌شود.مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه‌و‌شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: همچنین در اجرای این طرح استراتژی کلان‌شهری با رویکردهایی مانند کشاورزی، صنعتی، ترافیکی... مشخص می‌شود.