اسماعیل مفرد بوشهری اظهار کرد: در ۴ ماه نخست سال جاری ۶۰۳ میلیون و ۷۲۸ هزار مترمکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی استان قزوین مصرف شد و یک میلیارد و ۹۶ میلیون و ۶۹۰ هزار مترمکعب نیز به نیروگاه شهیدرجایی تحویل شده است که به این ترتیب از کل گاز مصرف شده در چهار ماه اخیر، حدود ۳۵‌درصد در بخش خانگی و صنعتی و ۶۵‌درصد در نیروگاه مصرف شده است.بوشهری با اشاره به مصرف ۶۱۵ میلیون مترمکعبی گاز در مدت مشابه سال قبل در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی از کاهش مصرف گاز خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با کاهش مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری شرکت گاز بتواند با حداکثر توان به صنایع و نیروگاه شهید رجایی گاز طبیعی تحویل دهد.