جواد جلیلی در دیدار با معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: با در نظرگرفتن میزان تایرهای وارداتی به کشور سهم بازار این واحد تولیدی از بازار تایر سواری کشور بر اساس تناژ ۳/ ۱۹درصد و بر اساس تیراژ ۶/ ۱۹درصد است. معاون بازرگانی شرکت کویرتایر افزود: همچنین این شرکت ۴۰تا ۴۵درصد از سهم تایر مورد نیاز خودروسازان کشور را تامین می‌کند.جلیلی افزود: دانش فنی تایرهای رادیال‌استیل بلت این واحد از شرکت ماتادور که یکی از شرکت‌های معتبر اروپا است، اخذ شده است.  وی در این دیدار بر حمایت از تولید و کارآفرینی تاکید کرد وگفت: برای توسعه همه‌جانبه در بخش‌های مختلف کشور همچون صنعت باید کارآفرینان را تشویق و آنان را مورد حمایت قرار داد.جلیلی تزریق ایده‌های جدید در محیط‌های صنعتی و استفاده از ظرفیت بزرگ فناوری‌های نوین برای توسعه تولید و صادرات را مورد تاکید قرار داد.