شهمرادی گفت: این خدمات اینترنتی جدید در قالب گروه مشتریان جدید،مشتریان فعال و غیرفعال موجود ارائه می‌شود، در این طرح ترافیک اینترنت ویژه‌ای برای مشترکان در نظر گرفته شده است و مشترکان می‌توانند بدون نگرانی از ترافیک خود از اینترنت بهره‌مند شوند. مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: در سرویس‌های طرح غزال، مشتریان علاوه بر افزایش سرعت تا ۴ برابر، زمان استفاده از اینترنت خود را نیز افزایش می‌دهند، یعنی به ازای هر سه ماه تمدید قرارداد اینترنت، برای هر مشتری به میزان یک ماه اینترنت رایگان بدون دریافت هزینه اضافی ارائه می‌شود.وی هدف از اجرای این طرح را، ارائه خدمات بیشتر به مشتریان وفادار و همچنین جذب مشتریان جدید اعلام کرد و گفت: سبد محصولات اینترنت خانگی شرکت مخابرات با ارزشی بیش از سبد محصولات استاندارد در اختیار تمام مصرف‌کنندگان اینترنت قرار می‌گیرد.