قطارهای کانتینری چین با طی حدود مسافت ۱۰ هزارکیلومتری کریدور بین‌المللی کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان در مرز اینچه‌برون به خاک ایران وارد و سپس به دیگر نقاط ایران یا دیگر کشورها ادامه مسیر می‌دهند.قربانی ادامه داد: پیش از این قطارهای تجاری چین ازطریق مرز سرخس واقع در خراسان وارد کشور می‌شدند که کریدور بین‌المللی اینچه‌برون استان گلستان نیز برای ورود قطارهای چین به ایران یکی از نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین حوزه‌‌های ریلی است.مدیرکل راه‌آهن شمال شرق۲ افزود: هزینه کمتر و سرعت بیشتر در حمل بار از مزایای خط ریلی اینچه‌برون استان گلستان برای بازرگانان است.