مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: با این حال سال گذشته توانستیم ۱۱ هکتار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را آزادسازی کنیم و این روند امسال هم ادامه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از زمین‌ها به کسانی داده شده بود که کار نمی‌کردند. نخستین اقدام ما این بود که داشته‌های خود را با کیفیت توزیع کرده و اهلیت افراد را بررسی کنیم. خلیل‌زاده با بیان اینکه توسعه شهرک‌ها هم از دیگر برنامه‌ها برای تأمین زمین موردنیاز برای حضور سرمایه‌گذاران است گفت: ناحیه صنعتی گمیشان از سال ۸۹ کلید خورده بود و تاسیساتی هم در آن ایجاد شد ولی محیط زیست با ادامه کار آن مخالفت کرد و ۵ سال چراگاه دام بود.وی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم ارزیابی زیست محیطی این شهرک اخذ و پس از ۶ ماه به استان ابلاغ شد. پس از آن اقدامات در این شهرک آغاز شد اما تأمین آب آن به مشکل برخورد. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اظهار کرد: تامین آب این شهرک را با هزینه‌های سنگین انجام دادیم و اکنون ۲۰هکتار زمین در این شهرک آماده واگذاری است و تاکنون هم دو قرارداد به ثبت رسیده است.