فریدون بابایی‌اقدم اظهار کرد: این پساب‌ها نه تنها اهالی آن منطقه را تحت‌تاثیر خود قرار داده، بلکه از روستا عبور کرده و به اراضی کشاورزی اطراف روستا می‌رسد.وی توضیح داد: این پساب‌ها در اراضی کشاورزی که کلزا و گندم می‌کارند یا علوفه‌ای که دام‌ها از آن مصرف می‌کنند، باعث مضرات زیادی شده و مستقیم و غیرمستقیم روی مردم این منطقه و حتی خود شهر تبریز اثر منفی می‌گذارد.وی اظهار کرد: عدم‌توجه به پساب‌های صنعتی در اراضی کشاورزی، به نوعی بازی با زندگی مردم است و با وجود تذکراتی که قبلا داده شده بود ولی همچنان آن مشکلات بدون حل باقی‌مانده است.عضو شورای پنجم شهر تبریز افزود: این پساب‌ها علنا در بخش کشاورزی استفاده شده و هیچ‌گونه بازخواستی انجام نگرفته است. وی افزود: مراجع قضایی باید هرچه سریع‌تر نسبت به رسیدگی به این موضوع اقدام کنند و همه دستگاه‌ها و مردم نسبت به سلامتی جامعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.