رامجردی با یادآوری فعالان در حوزه سلامت چون نمازی، پوستچی و خلیلی اظهار کرد: مجمع خیرین سلامت فارس به‌عنوان پیشرو و الگو در کشور از سال ۸۰ با هدف هماهنگی امور خیرین در استان راه‌اندازی شده و تا‌کنون با ایجاد ۳۰ شعبه فعال در تمام شهرستان‌ها موفق به اجرای نیات بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ خیر در حوزه سلامت بوده به‌طوریکه در ۱۶ سال اخیر با جذب بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال به‌عنوان فعال‌ترین مجمع خیرین سلامت در کشور شناخته شده‌اند.