سیاوش زابلی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست منطقه ۲۱ از نظارت مستمر بر حسن اجرای این طرح در نواحی سه‌گانه ورودی غربی پایتخت خبر داد. وی گفت: با توجه به شعار شهردار تهران باعنوان «شهر زیست‌پذیر؛ شهروند مشارکت‌پذیر» و به منظور بهبود شاخص‌های محیط‌زیست شهری و همچنین ارتقای سطح کیفیت نگهداشت و ایمنی در شهر، واحد محیط‌زیست معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست منطقه ۲۱ نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح ویژه «نظافت و پاکسازی، لایروبی و رسوب‌برداری انهار روباز و روبسته» شبکه فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی و ارزیابی عملکرد این منطقه اقدام کرده است. زابلی افزود: ضمن بازدیدهای متوالی از محل فعالیت‌های نظافت و پاکسازی، لایروبی و رسوب‌برداری انهار روباز و روبسته براساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده نسبت به تهیه گزارش تحلیلی و آماری از نواقص موجود و کنترل پارامترها و شاخص‌های زیست‌محیطی در اجرای طرح اقدام می‌شود.