به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، موسی اصلی‌بیگی افزود: با کاهش میزان تولید انرژی الکتریکی در سدهای آبی، وظیفه نیروگاه‌های حرارتی برای جبران این کاهش، سنگین‌تر شده است که خوشبختانه نیروگاه شهید رجایی توانسته به تعهدات خود در این‌خصوص عمل کند. به‌طوری که میزان آمادگی این نیروگاه در ۴ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳درصد افزایش داشته است.اصلی بیگی تاکید کرد: افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی برای مصرف برق بیشتر نسبت به سال گذشته، موجب خاموشی‌های با برنامه در استان‌های کشور شد که البته می‌توان با مدیریت صحیح مصرف برق، از میزان خاموشی‌ها در طول شبانه روز کاست.مدیرروابط عمومی نیروگاه شهید رجایی در ادامه اظهار کرد: ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف برق برای کاستن از میزان خاموشی‌ها به‌‌ویژه در استان‌های گرمسیر کشور، ما را بر آن داشت تا نسبت به اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در حوزه تولید برق اقدام کنیم. در روزهای گرم تابستان امسال، مصرف انرژی الکتریکی از میزان تولید برق در نیروگاه‌ها فراتر رفته است که همکاری تمام مصرف‌کنندگان را برای عدم خاموشی‌ها می‌طلبد.