وی افزود: تاکنون ۲۴۱۱ طرح با اعتبار ۲۸۹۰ میلیارد ریال برای ایجاد ۴۵۹۳ فرصت شغلی در گلستان تثبیت شده است. مازندرانی تصریح کرد: تاکنون ۲۳۵۸ طرح با ۲۴۹ میلیارد تومان تسهیلات و ایجاد ۴۸۱۸ شغل به بانک‌های استان معرفی شده‌اند.وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌های عامل به ۵۱۳ پرونده با اشتغال ۱۰۷۲ نفر پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: ۲۶‌درصد تسهیلات پرداختی برای طرح‌های اشتغال روستایی در استان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده و کمتر از ۱۰‌درصد تسهیلات بیش از یک میلیارد تومان است.وی از وارد نکردن عملکرد دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال در سامانه رصد گلایه کرد و گفت: بیش از ۶۰‌درصد از تعهد شغل ایجاد شده از طریق دستگاه‌ها در این سامانه ثبت نشده است.وی افزود: امسال ۳۰ هزار شغل ازسوی دستگاه‌های اجرایی گلستان تعهد شده است. نرخ بیکاری در گلستان ۷/ ۱۱درصد است.