محمدرحیم رحیمی با اعلام این خبر گفت: از این میزان معادل ۳۳۳۵ کیلومتر شبکه دربخش شهری و ۵۵۳۰ کیلومتر نیز در بخش روستایی انجام شده است.رحیمی اظهار کرد: براساس برنامه مصوب سال ۹۷ مقرر شد این شرکت به میزان ۳۰۰ کیلومتر در استان شبکه‌گذاری اجرا کند که در سه ماه اول سال جاری ۳۶‌درصد برنامه محقق شد و توانستیم ۱۰۸کیلومتر شبکه را اجرا کرده که ۱۳ کیلومتر آن شهری و ۹۵کیلومتر نیز روستایی است.  وی ادامه داد: گازرسانی به ۳۵ طرح روستایی نیز در حال اجراست و تا پایان سال ۹۸ تمام روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد. مدیرعامل شرکت گاز گلستان تصریح کرد: اکنون در استان تمام ۳۰ شهر و همچنین ۸۴۰ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.