مسعود حق لطفی اظهار کرد: با پایان دومین جشنواره ساختمان‌های برتر استان قزوین، برگزاری سومین دوره آن پس از انجام بررسی‌های لازم روی قوت و ضعف دوره‌های قبل؛ پنجم اسفند سال‌جاری همزمان با روز مهندس در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: پیش‌بینی شده سومین جشنواره ساختمان‌های برتر استان در گروه‌های ساختمان‌های ویلایی، بازسازی شده و همچنین در بخش دیگر جشنواره با محوریت موضوعاتی همچون بازآفرینی شهری و سرمایه‌گذاری‌های موفق در بخش مجتمع‌های ساختمانی برگزار شود.حق لطفی با اشاره به اولین جشنواره ساختمان‌های برتر که در بخش معماری ساختمان‌های دولتی در سال ۹۵ برگزار شد، اظهار کرد: دومین دوره از جشنواره نیز با محوریت‌های ساختمان‌های مسکونی ۲ تا ۷ طبقه و گروه مجتمع‌های ساختمانی بیش از ۷ طبقه یا بیش از ۳۰ واحد و در ۲ بخش مجزای معماری و کیفیت ساخت برگزار شد.