علی نکوئی‌فر با اشاره به اینکه ماهانه دو نوبت از آب دریاچه نمونه‌برداری می‌شود، گفت: در نمونه‌برداری نیمه دوم تیر از دو ایستگاه آق گنبد و زنبیل شوری آب دریاچه ارومیه بیش از ۳۳۰ گرم در هر لیتر است و در حالت اشباع قرار دارد که به دلیل این وضعیت تعداد آرتمیای زنده و بالغ در هر لیتر از آب دریاچه صفر است.وی درخصوص تعداد سیست‌های موجود در دو ایستگاه آق گنبد و زنبیل نیز اظهار کرد: تعداد سیست‌های ایستگاه زنبیل در نیمه دوم تیر ۶۵/ ۰ عدد در لیتر و در ایستگاه آق‌گنبد ۱/ ۰ عدد در لیتر است که نسبت به نمونه‌های خرداد این دو ایستگاه کاهش چشم‌گیری داشته است.وی با بیان اینکه راه‌اندازی بانک سیست کشور نیازمند تامین اعتبار برای انجام اقدامات عملیاتی است، خاطرنشان کرد: ۵۰درصد از فرآیندهای احداث بانک در محل موسسه تحقیقات و پژوهش آرتمیای کشور انجام گرفته است و با تکمیل نمونه‌برداری‌ها از مناطقی در کشور که جدیدا آرتمیا در آنها مشاهده شده است و نیز با شناسنامه‌دار‌کردن و کد‌گذاری نمونه‌ها امیدواریم این بانک تا پایان سال ۹۷ راه‌اندازی شود.وی درخصوص بانک ژن آرتمیا نیز گفت: در صورت تامین مالی طرح در سال ۹۸ می‌توان شاهد راه‌اندازی این طرح نیز باشیم که بتوانیم گام‌های موثری در احیا و پرورش آرتمیای دریاچه ارومیه برداشته باشیم.