فاطمه خمسه در جلسه ستاد مکانیزاسیون استان اظهار کرد: در سال‌جاری برای توسعه مکانیزاسیون استان از خط اعتباری ۶ تاکنون ۳۰ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته که از این میزان ۳ میلیارد و ۸۲۴ میلیون تومان جذب شده است.وی اظهار کرد: از این میزان اعتبار جذب شده برای توسعه مکانیزاسیون معادل ۵/ ۱۲‌درصد سهمیه استان است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه استفاده از تجهیزات نو و به روز کشاورزی می‌تواند در توسعه این بخش موثر باشد، گفت: باید کشاورزان برای جذب تسهیلات و خرید مکانیزاسیون جدید و نوین تشویق شوند.خمسه تصریح کرد: برای توزیع عادلانه براساس برش مراکز جهاد کشاورزی اقدام به توزیع و تخصیص اعتبارات مکانیزاسیون شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی جزو دستگاه‌های برتر در تسهیلات کارا است، گفت: این امر مهم به‌خاطر پیگیری در به ثمر رسیدن تسهیلات بوده است که در بخش مکانیزاسیون نیز باید با پیگیری، شرایط را برای جذب خط اعتباری مکانیزاسیون فراهم کرد.خمسه یادآور شد: ۲۷۰ نفر در سال گذشته به بانک برای دریافت تسهیلات مکانیزاسیون معرفی شدند که تنها ۴۵‌درصد جذب شده است و این در حالی است که تنها به معرفی به بانک نباید اکتفا کرد بلکه تا جذب کامل باید موضوع را پیگیری کرد.وی خاطرنشان کرد: امسال نیز تسهیلات خاصی برای جذب سیستم‌های گرمایشی مورد نیاز باغ‌ها فراهم شده است.