حسین اکبر با اعلام این خبر گفت: این نشت‌یابی‌ها در ۱۷ شهر استان صورت گرفته و معادل ۲۹‌درصد کل خطوط گاز در استان گیلان است.وی افزود: میزان نشت‌یابی صورت گرفته در بهار امسال یک رکورد محسوب می‌شود، شرکت گاز تمام تلاش خود را برای تامین امنیت تاسیسات و تجهیزات خود انجام و در همین راستا علاوه بر نشت‌یابی صورت گرفته از شبکه‌ها، بیش از ۱۷۲ هزار انشعاب و ۵۷ ایستگاه گاز را در مدت زمان یاد شده، مورد بازرسی و نشت‌یابی قرار داده است.اکبر با اشاره به گسترش شبکه گازرسانی، بر ضرورت توجه بیشتر و بازرسی دقیق‌تر از شبکه تغذیه و توزیع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال مطمئن گاز به مشترکان تاکید کرد.