خدرایی افزود: کاشت الگویی کینوا در اراک با توجه به خشکسالی‌های اخیر و لزوم تغییر الگوی کشت به جایگزین کردن گیاهان مقاوم به خشکی و تامین نیاز غذایی کمک می‌کند.وی تصریح کرد: کاشت الگویی این گیاه، با عملکرد خوبی همراه بود و نویدبخش یافتن گیاه جدیدی در تغییر الگوی کشت است.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: چنانچه الگو‌های موفقی برای شرایط اقلیمی فعلی و شرایط خشک‌تر از وضعیت فعلی معرفی شود، در دستور کار حمایت قرار می‌گیرد.

منتصری، کارشناس مسوول زراعت استان مرکزی نیز گفت: در ابتدای سال جاری نسبت به تهیه بذر و کشت آن در مزرعه یکی از کشاورزان پیشرو اقدام کردیم. هدف از کشت، آشنایی کارشناسان و کشاورزان با این زراعت و بررسی سایر خصوصیات همچون سازگاری با شرایط آب و هوایی، تعیین مناسب‌ترین تاریخ کشت در مناطق مختلف استان و تعیین عملکرد و ارزش اقتصادی آن بوده تا در سال‌های آینده در توسعه کشت آن بکوشیم.منتصری افزود: از دیگر ویژگی‌هایی که گیاه کینوا را مناسب کشت در شرایط خشکسالی قرار داده است، می‌توان به طول دوره رشد کوتاه کمتر از حدود ۱۰۰ روز و کارآیی مصرف آب بالاتر در این گیاه در مقایسه با محصولات اساسی گندم، ذرت، برنج، جو؛ قابلیت کشت بهاره و پاییزه، توان تولید تا ۵ تن در هکتار، اشاره کرد.