محمدمهدی شهریاری در دیدار با مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: یکی از دلایل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه الگوی کشت ناصحیح کشاورزی است.

وی با بیان اینکه به این منظور طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با حساسیت بیشتری در استان پیگیری می‌شود، اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی و نیز کاهش سطح زیرکشت چغندر قند است.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: سال زراعی جاری ۵/ ۲میلیون تن چغندرقند در آذربایجان‌غربی تولید شده که فقط ۵/ ۱ میلیون تن آن در کارخانه‌های داخلی مصرف می‌شود، در واقع محصولی همانند چغندر که مصرف بالای آب دارد، نباید کشت شود.

شهریاری با تاکید بر اینکه موضوع دریاچه ارومیه یک بحث ملی است، اضافه کرد: امسال با برگزاری منظم جلسات شورای منابع آب استان تلاش شده ضمن تاکید بر صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی الگوی کشت در این بخش نیز اصلاح شود.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از انسداد چاه‌های غیرمجاز به خصوص در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: ضمن اجرای طرح‌های اجرایی درخصوص احیای دریاچه ارومیه برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی به خصوص در بخش مشارکت مردم و کشاورزان در حال اجراست.