افشین پیرنون با اعلام این خبر گفت: اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های صنفی رانندگان و لاستیک‌فروشان نسبت به تهیه و توزیع لاستیک بین رانندگان اقدام کرده است. در این طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه، توزیع، قیمت‌گذاری نظارت خواهد داشت، انجمن صنفی رانندگان شناسایی رانندگان ناوگان فعال و تعداد لاستیک و سایز مورد نیاز، کانون انجمن صنفی رانندگان تعیین شاخص‌های ارزیابی و اولویت بندی دریافت لاستیک و اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان حواله لاستیک را به نمایندگان فروش اعلام خواهد کرد.

پیرنون گفت: در مرحله نخست این طرح حواله ۲۵۰ حلقه لاستیک برای توزیع بین رانندگان حمل‌و‌نقل کالای استان به نمایندگی‌های فروش لاستیک طی روزهای گذشته ارسال شده است. مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان همچنین درخصوص آغاز مرحله دوم توزیع سهمیه لاستیک بین رانندگان استان گفت: در دومین مرحله توزیع لاستیک در استان حواله ۲۳۰ حلقه لاستیک باری و سواری در نمایندگی‌ها توسط این اداره کل صادر شد.