وی تصریح کرد: به سبب این رسوبات تراز دریاچه در این مناطق افزایش یافته حتی اگر تراز اکولوژیک دریاچه به ۱/ ۱۲۷۴ هم برسد و در نتیجه آب موجود در دریاچه به ۱۳ یا ۱۴میلیارد مترمکعب نیز برسد در این مناطق رسوب‌گذاری شده با آب پر نمی‌شود و به‌صورت خشکی باقی می‌ماند. مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست آذربایجان‌غربی گفت: برای اینکه منطقه یاد‌شده به کانون ریزگردها تبدیل نشود، مشاوران موضوع تبدیل این منطقه به پارک‌طبیعی یا حیات‌وحش یا تغییر کاربری را مورد مطالعه قرار داده‌اند و در آینده‌ای نه‌چندان دور نتایج مطالعات به دستمان خواهد رسید. وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم منطقه را در وضعیت فعلی نگه داریم و پوشش گیاهی افزایش یابد و از تبدیل شدن منطقه به کانون ریزگردها جلوگیری کنیم.