وی افزود: چهار مشترک صنایع سنگین استان با امضای تفاهم نامه‌ای با شرکت برق به منظور استفاده بهینه از انرژی برق و پیک سایی با اجرای برنامه‌های ذخیره عملیاتی وکاهش بار برنامه‌ریزی شده در روزهای اوج بار تابستان پیش رو و کاهش بار مصرفی تا میزان ۴۰ مگاوات از نیاز شبکه، همکاری و اعمال مدیریت بار خواهند کرد. مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه از تمامی ساز و کارها برای استفاده بهینه از انرژی برق بهره خواهیم برد، خاطرنشان کرد: اعمال مدیریت بار توسط صنایع بزرگ گیلان در قالب طرح‌های ذخیره عملیاتی، کاهش یا قطع بار برنامه‌ریزی شده ۲۴ ساعته و کاهش بار برنامه‌ریزی شده در ساعات اوج بار صورت گرفت.