وحید مبین افزود: این عملیات با اعتبار یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات جاری و داخلی طی مدت زمان یک ماه انجام شد. پس از تجهیز و ساماندهی و انجام عملیات لوله‌گذاری، آب استحصالی این چاه‌ها جمع‌آوری و با استفاده از خط انتقال واحدی به میزان ۸۵ لیتر برثانیه به مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی نسیم‌شهر واقع در سعیدآباد انتقال داده شد. مدیر امور آبفای نسیم‌شهر خاطرنشان کرد: اکنون آب آشامیدنی تمام مشترکان و شهروندان در نسیم‌شهر و سایر شهرک‌های تابعه این شهر با کمیت و کیفیت مطلوبی تامین و توزیع می‌شود.