غلامحسین خسروانی با بیان اینکه تعداد ۲۱۷۲ رشته قنات در این استان وجود دارد که به دلیل خشکسالی به ۱۸۰۰ رشته قنات فعال با آبدهی ۴۴ هزار لیتر آب در ثانیه کاهش یافته است، گفت: به منظور افزایش آبدهی قنوات و مبارزه با پدیده خشکسالی و نیز برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تعداد ۱۰۰ هزار نفر بهره‌بردار از سطحی معادل ۱۳۰ هزار هکتار اراضی آبی استان از منابع آب این نوع سازه بسیار قدیمی بهره‌مند شده‌اند. وی پراکنش قنوات استان را بیشتر در شهرستان‌های بوانات، اقلید، خرم بید، فسا، داراب، مرودشت و ارسنجان دانست و افزود: آبدهی این رشته‌ها چند برابر شده است.