جباری مهم‌ترین مناطق و شهرستان‌های دارای باغات لیمو ترش در استان فارس را شهرهای جهرم، قیروکارزین، داراب، کازرون، لارستان و فراشبند دانست. به گفته این کارشناس، میزان تولید این محصول امسال بیش از ۳۱۰ هزار تن است که نسبت به سال قبل ۱۰هزار تن افزایش تولید خواهیم داشت. جباری افزود: ۸۰درصد تولید این محصول به سایر نقاط کشور و به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آسیای‌میانه صادر می‌شود.