همچنین این رویداد پرداختن به پیوند مدیریت شهری با صنایع شرکت‌های دانش‌بنیان و طبقه خلاق را برای صرفه‌جویی در مصرف آب در برنامه قرارداده است. این ایده شو به دو بخش ایده‌پردازی وارائه طرح تقسیم می‌شود. محور‌های ایده‌پرداز این رویداد شامل ایده‌پردازی درخصوص روش‌های آبیاری و نگهداشت آب در فضای سبز شهری، ایده‌پردازی درخصوص بهینه‌سازی مصرف آب در خدمات شهری و ایده‌پردازی درخصوص جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی است.دیگر محورهای این طرح شامل معرفی روش‌ها و ادوات نوین آبیاری با تأکید برافزایش راندمان آبیاری و کاهش میزان آب، معرفی روش‌های نوین تکثیر گونه‌های مقاوم و متحمل به تنش‌های محیطی مانند روش کشت بافت  است.

در کنار همه اینها معرفی ادوات و سامانه‌های نوین کنترل هوشمند فضای سبز شهری در زمینه‌های مختلف همچون ایستگاه‌های پمپاژ، شبکه‌های توزیع و انتقال آب، سیستم‌های آبیاری، رطوبت خاک و ارائه طرح درخصوص بومی‌سازی ادوات آبیاری با رویکرد افزایش پایداری سیستم‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. این رویداد ۲۷ تیر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.