محمدهادی رحمتی افزود: ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای طرح‌های آبرسانی و ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای طرح‌های فاضلاب هزینه شده است. وی گفت: اصلاح و توسعه ۳۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب با هدف تامین آب آشامیدنی برای شهروندان با تخصیص ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل تبصره‌ها و منابع داخلی انجام شده است. رحمتی احداث ۲ کیلومتر خط انتقال آب را یکی دیگر از طرح‌های آبرسانی اجرا شده برشمرد و گفت: این طرح با اعتبار ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی اجرایی شده است. وی با اشاره به افزایش ظرفیت تامین آب گفت: حفر ۵ حلقه چاه عمیق و تجهیز ۳ حلقه چاه عمیق با اعتبار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل منابع عمرانی انجام شده است.

رحمتی کمبود مخازن ذخیره آب را یکی از مشکلات آبرسانی در برخی از شهرهای استان دانست و افزود: برای رفع این مشکل مخزن ذخیره ۱۲ هزار مترمکعبی در شهر علی‌آباد و مخازن دخیره آب  ۲ هزار مترمکعبی در شهرهای گرگان و مینودشت با اعتبار ۶میلیارد تومان احداث شده است.

مدیرعامل آبفای گلستان ارتقای کیفی و تصفیه آب شهر انبارالوم جهت کاهش سرب و نیترات را یکی دیگر از طرح‌های آبرسانی اعلام کرد و گفت: این طرح با اعتبار یک‌میلیارد تومان از محل منابع عمرانی در حال اتمام است. وی با بیان اینکه ۱۷ میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان برای توسعه طرح‌های فاضلاب در سال ۹۶ هزینه شده است، تصریح کرد: اجرای ۵/ ۵ کیلومتر از شبکه اصلی جمع‌آوری فاضلاب شهر گرگان با قطرهای ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی‌متر و اجرای ۴۷۰ متر خط انتقال جمع‌آوری فاضلاب آزادشهر انجام شده است. رحمتی به شبکه فاضلاب در شهر بندرترکمن اشاره کرد و گفت: اجرای ۳۱۵‌متر شبکه اصلی جمع‌آوری فاضلاب بندرترکمن با قطر ۶۰۰ میلی‌متر و احداث ایستگاه پمپاژ با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان یکی دیگر از طرح‌های فاضلاب انجام شده در سال ۹۶ است.