مسعود منصور حفاظت را از وظایف اصلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اعلام کرد و با اشاره به وظایف چهارگانه حفاظت، توسعه، احیا و بهره‌برداری در سازمان منابع طبیعی افزود: با انجام درست حفاظت سایر وظایف سازمان اعم از توسعه، احیا و بهره‌برداری با موفقیت پیش می‌رود.وی با بیان اینکه تلاش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سوق دادن طرح‌های اجرایی منابع طبیعی به سمت بهره‌برداران و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی است؛ تصریح کرد: بر اساس آمارها تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۰ میلیون هکتار از اراضی به خود مردم واگذار شده است.

منصور با اشاره به اجرای طرح تامین آبگرمکن خورشیدی برای بهره‌برداران مراتع هم گفت: ۵ هزار خانوار از این آبگرمکن‌ها بهره‌مند شده‌اند و با این کار از بریده شدن صدها اصله درخت خودداری شده است.معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر نیازمند اعتبار مطلوب است؛ اضافه کرد: منابع اعتباری کشور در این زمینه محدود ارائه می‌شود و همین موضوع سرعت اجرای طرح را کاهش داده است.وی با اشاره به اینکه تشخیص تعارضات موجود بین مردم و منابع طبیعی بر عهده جهادکشاورزی است؛ اظهار کرد: در سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی بوده که به نفع معترضان صادر شده و اراضی و مراتع ملی به عنوان مراتع غیرملی تشخیص داده شده است.