اسماعیل مفردبوشهری با اشاره به اینکه ۹۱ روستای منطقه تاکستان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند، گفت: اکنون طرح گازرسانی به ۵ روستای چنگوره، مایان، سراس، شناسوند و قلعه قره داش درحال اجرا است که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی چند ماه آینده به شبکه سراسری گاز متصل می‌شوند. بوشهری با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار خانوار تاکستانی از گاز طبیعی برخوردار هستند که معادل ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و ۹۸ درصد خانوارهای روستایی شهرستان است، وضعیت گازرسانی به شهرها و روستاهای منطقه تاکستان را بسیار مطلوب دانست. وی افزود: در موضوع گازرسانی به واحدهای صنعتی تاکستان نیز اکنون ۳۲۵ واحد صنعتی عمده و جزء از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی خود استفاده می‌کنند که امیدواریم با استقبال صاحبان صنایع از اتصال واحدهای خود به شبکه سراسری گاز، این تعداد بیش  از پیش افزایش یابد. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تعداد مشترکان گاز شهرستان تاکستان را ۵۵ هزار و ۷۴۵ مشترک اعلام کرد و تصریح کرد: این شرکت با تمام توان در مسیر ارائه خدمات مطلوب به مشترکان گام بر می‌دارد.