به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، محمدرضا سالمی با اعلام خبر فوق گفت: برچسب‌های نرخ کرایه تاکسی سال۹۷ از اواخر خرداد میان رانندگان تاکسی در حال توزیع است و تاکسیرانان یک ماه مهلت دارند تا برچسب قیمت تاکسی را تحویل و بر خودرو خود نصب کنند اما در این میان رانندگان تاکسی‌های خطی می‌توانند به‌مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت برچسب قیمت، نسبت به نصب آن روی خودروی خود اقدام کنند.سالمی با اشاره به الزام رانندگان نسبت به نصب سریع این برچسب‌ها افزود: نرخ جدید کرایه‌های سال۹۷ روی تمام ایستگاه‌های تاکسی سطح منطقه۲۱ نیز نصب شده و میزان قیمت مبدا و مقصد برای آگاهی بیشتر مسافران و از همه مهم‌تر رعایت حقوق مصرف‌کننده مشخص شده است.