احمد نوروزی اظهار کرد: نوسانات اخیر ارزی بدون شک روی تمام فعالیت‌های اجرایی کشور تاثیرگذار است و بسیاری از مسائل به افزایش هزینه‌های جامعه مربوط می‌شود.

نوروزی افزود: در عین حال بخشی از اقدامات و برنامه‌ریزی حوزه‌های مختلف همچون طرح قطارشهری که وابسته به واردات است تحت تاثیر قرار خواهدگرفت.

نوروزی در ادامه به دو رویکرد بارز و اصلی کمیسیون سرمایه‌گذاری، اقتصادی و مشارکت‌های شورای شهر مشهد اشاره کرد و گفت: رویکرد نخست، حل مشکلات طرح‌های موجود شهر و ایجاد اعتماد نسبت به شهرداری در جامعه است.

 وی تصریح کرد: اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به شهرداری با شعار ایجاد نمی‌شود؛ در جهت تحقق این مهم باید گام‌های عملی برداشت و اقداماتی که تاکنون انجام شده مصداق بارز عزم مدیریت شهری برای این جلب اعتماد است.

وی ادامه داد: در گام بعدی به دنبال تعریف طرح‌های جدید و برش اقتصادی مطالعات هستیم تا ثمرات آن را در حوزه‌های اقتصادی اجرایی کنیم.

نوروزی با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی آنگونه که باید نتیجه مثبتی حاصل نشده، افزود: در بحث فاینانس تصمیماتی گرفته شده که هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.

وی در تشریح کمک‌های دولتی در‌خصوص نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز گفت: تاکنون کمک قابل ملاحظه‌ای از سوی دولت شاهد نبوده‌ایم ولی این موضوع به منزله صفر بودن کمک‌ها نیست؛ اکنون نیز امیدی به کمک‌های دولتی نداریم لیکن به همت شهردار مشهد اید‌ه‌ خاصی مطرح شده که در حال پیگیری آن هستیم.

نوروزی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی و تجمیع اراضی در بافت‌های فرسوده گفت: به همین منظور مقرر شده حداقل ۲۰ گروه تسهیلگر با هدف تعامل با مردم در زمینه تجمیع اراضی به کارگرفته شوند و موضوع اجرای طرح‌های تفصیلی با مشارکت مردم صورت گیرد.