وی ادامه داد: طی این‌مدت با حمل ۴۸هزار و ۷۷۳ تن بار با ۷۹۱دستگاه واگن و همچنین ۲۳ هزار و ۷۳۱ تن بار تخلیه شده مواجه بوده‌ایم، میزان تن کیلومتر مبدا - مقصد امسال نیز ۱۹ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۵۸۰ بوده است. مقایسه آمار عملکردی میزان تناژ تخلیه از ابتدای سال جاری نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۶، بیانگر افزایش ۳۱۲ درصدی تناژ تخلیه در راه‌آهن شمال‌شرق ۲ است. قربانی گفت: در زمینه تخلیه محمولات وارداتی در سال جاری، ۲۳ هزار و ۷۳۱ تن انواع محمولات شامل جو، دانه آفتابگردان، کلزا، سبوس گندم، کنجاله سویا و الوار تخلیه شدکه این میزان رشد ۳۱۲ درصدی و تحقق ۱۲۷درصدی نسبت به برنامه حمل را نشان می‌دهد.وی افزود: اداره کل راه‌آهن شمال‌شرق ۲ از ابتدای سال ۹۷ تاکنون در تن کیلومتر بار خالص حمل شده با ۵ میلیون و ۳۹۴هزار و در تن کیلومتر بار ناخالص حمل شده با ۱۰ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۵۱۹ به ترتیب ۱۷ و ۱۰ درصد رشد داشته است.