وی افزود: این نیروگاه می‌تواند سالانه ۳۷مگاوات ساعت برق تولید کند. کریمی گفت: این نیروگاه سالانه از ورود ۱۸هزار و ۵۰۰کیلوگرم دی‌اکسید کربن به جو جلوگیری می‌کند که در کاهش آلودگی هوا نیز تاثیرگذار خواهد بود. مدیرعامل نیروگاه خورشیدی ارومیه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور با بحران بی‌آبی مواجه است، این طرح از تبخیر ۹۲ هزار و ۵۰۰ لیتر آب که در تولید برق استفاده می‌شود جلوگیری می‌کند. کریمی تاکید کرد: آذربایجان‌غربی به سبب شرایط ویژه آب و هوایی می‌تواند در تولید انرژی خورشیدی نقش مهمی ایفا کند و برای تولید برق از خورشید مناطقی مانند آذربایجان‌غربی بهتر از مناطق گرم کشور است. رئیس انجمن انرژی ایران نیز گفت: با توجه به شرایط منطقه‌ای و طبیعتی که آذربایجان‌غربی دارد می‌توان از این استان در بخش انرژی استفاده کرد.  محمد ساتکین اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر سود زیادی دارد اما سرمایه‌گذاری در بخش انرژی از همه مهم‌تر است. وی افزود: با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و سعی در اصلاح الگوی مصرف آن می‌توان از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری کرد که این اقدام سبب می‌شود تا به کشور از لحاظ اقتصادی کمک شود و محیط‌زیست نیز به‌تبع آن سالم‌تر می‌شود.