نکته با اهمیت درخصوص این جشنواره تابستانی ارائه تسهیلات سفر به گردشگران است. این تصمیم به گفته برنامه‌ریزان این طرح درپی توسعه و تسهیل سفرهای داخلی، جلوگیری از خروج ارز و حمایت از جزیره کیش به عنوان کالای ایرانی در حوزه گردشگری است. ایجاد انگیزه و غنا‌بخشی به جشنواره تابستانی کیش محور اصلی جشنواره امسال است تا با ارتقای فرهنگی جشنواره و بهره‌گیری از فرهنگ‌های کشورهای کهن و شهرهای ساحلی، گردشگران تصویری متفاوت از جشنواره تابستانی درکیش ببینند. جشنواره تابستانی کیش تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.