وی افزود: احیای واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها می‌تواند ظرفیت تولیدی و سرمایه‌ای استان را در شرایط کنونی اقتصادی بهبود ببخشد و امید است سریع‌تر شاهد تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و اشتغالزایی در استان باشیم. معاون امور صنایع سازمان با تاکید مجدد از بانک‌های عامل خواست واحدهای تولیدی را بدون هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تملیک نکنند و قبل از اجرای هرگونه اقدام اجرایی با دستور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام گیرد.  بر این اساس مقرر شد بانک‌ها فهرست واحدهای تملیک شده را به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان طی فرمت ارائه‌شده از سوی دبیرخانه اعلام کنند.