تقی‌زاده خامسی تصریح کرد: زمانی که من به‌عنوان شهردار مشهد مشغول به‌کار شدم دولت بابت سهمش از انتشار اوراق مشارکت مترو حدود ۵۵۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار بود که آن را کاملا پرداخت کرد، البته دیونی نیز به مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان مربوط به سال‌های قبل وجود دارد که با توجه به اینکه جزو دیون است دولت باید آن را در بودجه لحاظ کند و این دین خود را پرداخت نکرده است. وی خاطرنشان کرد: دین دیگری که دولت به شهرداری‌ها دارد مربوط به ساخت‌وسازهایی است که دستگاه‌های دولتی در شهر انجام داده‌اند که برای آن یا پروانه دریافت نکرده‌اند یا وضعیت آنها را با شهرداری‌ها مشخص نکرده‌اند. تقی‌زاده خامسی گفت: شهرداری مشهد اکنون ادعا دارد دستگاه‌های دولتی مبلغی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند.وی تصریح کرد: احصا بدهی‌ها را شروع کرده‌ایم که ببینیم این بدهی‌ها کجاست. تا امروز که بررسی کرده‌ایم هنوز میزان این بدهی‌ها به ۵۰۰ میلیارد تومان نرسیده است که برای وصول همین مبلغ نیز به دولت نامه نوشته‌ایم. آقای جهانگیری موضوع را به آقای نوبخت محول کرده تا بررسی کنند که اگر این بدهی هست آن را به شهرداری مشهد پرداخت کنند.