وی ادامه داد: با توجه به بودجه‌ای که اداره راه و شهرسازی درخصوص سکونت‌گاه‌ها دارد و همچنین برنامه‌ریزی شهرداری در این موضوع می‌توانیم برآیند بهتری در عمل داشته باشیم و در این خصوص باید توجه داشت برنامه‌ریزی در هر محله‌ای با محله متفاوت است و هر یک از محلات بر اساس ویژگی خاص خود باید مورد توجه قرار بگیرند. رئیس کمیسیون بازآفرینی بافت تاریخی و فرسوده شهری شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰ هکتار از بافت شهر گرگان بافت تاریخی و فرسوده است که شامل سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز می‌شود، اظهار کرد: بافت فرسوده شهر در نفوذپذیری و استحکام بنا دارای ناکارآمدی جدی و بدون استانداردهای لازم است.مرتضوی تصریح کرد: باید برنامه‌های ویژه‌ای در جهت ایجاد محرک برای ورود سرمایه‌گذاران در نظر گرفت که نهایتا منجر به کیفیت زندگی بهتر و کاهش مشکلات شهروندان و ساکنان این بافت‌ها خواهد شد.