وی با اشاره به اینکه آهن یکی از کلیدی‌ترین عناصر در ساخت سبزینه گیاهی است و کمبود آن از شایع‌ترین کمبودهای عناصر غذایی در زراعت و باغات اکثر مناطق کشاورزی کشورمان است، افزود: کارشناسان مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه۲۱ با توجه به اهمیت ویژه حفظ فضای سبز شهری، اقدام به محلول‌پاشی درختان اقاقیای ورودی غربی پایتخت با استفاده از کود آمینوکلاته آهن‌دار کردند. زابلی یادآور شد: «مشخص‌ترین علائم کمبود آهن در گیاهان»؛ زرد شدن میان رگبرگ‌ها و رنگ‌پریدگی برگ‌ها است که با «محلول‌پاشی کود آمینوکلاته آهن‌دار» این مساله بسیار کمتر خواهد شد.